Sự Kiện Đại Chiến Tống – Kim 21h (Cân Bằng Trang Bị)

BQT xin thông báo đến quý đồng đạo sự kiện Đại Chiến Tống – Kim 21h Thông tin chi tiết như sau:

Chú Ý: Các Hành Vi Phi Thể Thao (Post Mạng) Sẽ Lập Tức Lên Đảo.

Quy Tắc Tham Gia:

 • Trước khi tham gia cần cất toàn bộ trang bị vào thủ khố.
 • Cất toàn bộ vật phẩm trong túi vào thủ khố.
 • BQT không chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng quy tắc. 

Cách Thức:

 • 20h50 Báo danh:
  • Người chơi tiến thực hiện quy tắc trước khi tham gia tống kim 21h.
  • Người chơi sẽ nhận được 1 túi trang bị sự kiện tống kim 21h theo môn phái.
  • Túi trang bị cân bằng như nhau giữa các phái.
  • Sau khi mở túi sẽ nhận được set trang bị (có thời hạn 59phút).

Túi sự kiện tống kim 21h.

Set trang bị tương ứng cân bằng giữa các hệ phái.

Phần Thưởng: Thời gian nhận 22h-23h59 tại sứ giả hoạt động.